Επικοινωνία

ΑΘΗΝΑ:  Σκούφου 6

ΤΗΛ.:  (+30) 210 3247728, (+30) 210 3230033

ΣΠΕΤΣΕΣ: Ντάπια

ΤΗΛ. :  (+30) 22980 75502

e-mail: info@leondarakis.gr