Τι σημαίνει το κόσμημα για μας ;

Για μας το κόσμημα  είναι καλλιτεχνική έκφραση με έμφαση στην πρωτοτυπία. Είναι μια φορέσιμη τέχνη (wearable art) που συνδυάζει πολλές εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες όπως μικρογλυπτική, μικροαρχιτεκτονική και μικρομεταλλοτεχνία.

Είναι παράδοση της οικογένειάς μας μια και είμαστε η τέταρτη συνεχής γενιά χρυσοχόων, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε συνδεδεμένοι με τους προγόνους μας.

Τέλος τα κοσμήματα είναι από πάντα συνυφασμένα με τα ευχάριστα γεγονότα στην ζωή ενός ανθρώπου, άρα πολύ σημαντική η συναισθηματική αξία τους,  αφού αποτελούν κειμήλια που περνάνε από γενιά σε γενιά μέσα στις οικογένειες.