Contact us

Athens:  6 Skoufou str., Syntagma, 105 57

T.:  (+30) 210 3247728, (+30) 210 3230033

e-mail: info@leondarakis.gr