“Σφαίρες σαγρέ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Σφαίρες σαγρέ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
334 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Καμβάς” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με μαργαριτάρια
“Καμβάς” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με μαργαριτάρια
288 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Carre” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με τουρμαλίνες
“Carre” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με τουρμαλίνες
470 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Blossom drops” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα κίτρινα με γεώδη χαλαζία
“Blossom drops” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα κίτρινα με γεώδη χαλαζία
590 €
Out of stock
“Επτάφυλλη μαργαρίτα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Επτάφυλλη μαργαρίτα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
332 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με μάτι της τίγρης και όνυχες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με μάτι της τίγρης και όνυχες
580 €
Out of stock
“Καμβάς” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Καμβάς” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
195 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Πέντε βέλη” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα με τουρμαλίνες
“Πέντε βέλη” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα με τουρμαλίνες
226 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Πεντάφυλλο διάκενο ρόμβοι” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα με τουρμαλίνες
“Πεντάφυλλο διάκενο ρόμβοι” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα με τουρμαλίνες
250 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Πεντάφυλλο διάκενο” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα με τουρμαλίνες
“Πεντάφυλλο διάκενο” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα με τουρμαλίνες
258 €
Προσθήκη στο καλάθι
“ Πεντάφυλλο σαγρέ ρόμβοι” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“ Πεντάφυλλο σαγρέ ρόμβοι” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
194 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Πτυχές ΙΙ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Πτυχές ΙΙ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
272 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κοτλέ σταγόνα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Κοτλέ σταγόνα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
184 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ασσυριακό βέλος ΙI” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Ασσυριακό βέλος ΙI” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
362 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Βυζαντινό Ανθέμιο” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρο κίτρινο
“Βυζαντινό Ανθέμιο” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρο κίτρινο
320 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Παζλ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Παζλ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
186 €
Out of stock
“Σουλτάνα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με μαργαριτάρια
“Σουλτάνα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με μαργαριτάρια
294 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Δήμητρα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Δήμητρα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
735 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Αθηνά” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Αθηνά” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
733 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Σφαίρες σαγρέ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Σφαίρες σαγρέ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
314 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Τυχερό δάκρυ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα κίτρινα με γεώδη χαλαζία
“Τυχερό δάκρυ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα κίτρινα με γεώδη χαλαζία
550 €
Out of stock
“Βυζαντινό Ανθέμιο” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Βυζαντινό Ανθέμιο” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
300 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Μονοκονδυλιά V" Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα με φεγγαρόλιθους
106 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Μονοκονδυλιά I" Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα ματ με μαργαριτάρια
124 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Μονοκονδυλιά II" Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα με μαργαριτάρια ματ
124 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Μονοκονδυλιά IV" Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα ματ με μαργαριτάρια και φεγγαρόλιθους
136 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Κέντημα ροκοκό" Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με τουρμαλίνες
234 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Σαγρέ" Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
185 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Κανβάς" Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με κορναλίνα
284 €
Out of stock
"Κόκκινο σε μαύρο" Σκουλαρίκια κρίκοι ασημόχρυσα μαύρα με γρανάτη, ματ
324 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Ανεμώνη" Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
290 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Σύρματα" Σκουλαρίκια ασημόχρυσα κρίκοι
288 €
Προσθήκη στο καλάθι