“” Σκουλαρίκια ασημένια με όνυχες και χαλαζίες
“” Σκουλαρίκια ασημένια με όνυχες και χαλαζίες
280 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με καρνεόλ και όνυχες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με καρνεόλ και όνυχες
Προσθήκη στο καλάθι
“Spring drops” Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλια και χαλαζίες
“Spring drops” Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλια και χαλαζίες
281 €
Προσθήκη στο καλάθι
“” Σκουλαρίκια κλιπς ασημένια
“” Σκουλαρίκια κλιπς ασημένια
120 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ζαντ και κορναλίνα” Σκουλαρίκια ασημένια, κίτρινα, με νεφρίτες και κορναλίνες
“Ζαντ και κορναλίνα” Σκουλαρίκια ασημένια, κίτρινα, με νεφρίτες και κορναλίνες
294 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ζαντ και κορναλίνα” Σκουλαρίκια ασημένια με νεφρίτες και κορναλίνες
“Ζαντ και κορναλίνα” Σκουλαρίκια ασημένια με νεφρίτες και κορναλίνες
269 €
Προσθήκη στο καλάθι
“” Σκουλαρίκια χρυσά με μαργαριτάρια
“” Σκουλαρίκια χρυσά με μαργαριτάρια
1179 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Σφαίρες σαγρέ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Σφαίρες σαγρέ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
334 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με καρνεόλ και νεφρίτες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με καρνεόλ και νεφρίτες
294 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κορύνες” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
“Κορύνες” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
134 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κύμα I” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με μαργαριτάρια
“Κύμα I” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με μαργαριτάρια
184 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κύμα I” Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα με ροζ χαλαζία
“Κύμα I” Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα με ροζ χαλαζία
178 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με αχάτες και κορναλίνες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με αχάτες και κορναλίνες
398 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με νεφρίτες και όνυχες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με νεφρίτες και όνυχες
350 €
Out of stock
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με όνυχες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με όνυχες
385 €
Out of stock
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με κορναλίνες και όνυχες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με κορναλίνες και όνυχες
393 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Καμβάς” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με μαργαριτάρια
“Καμβάς” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με μαργαριτάρια
288 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με νεφρίτες και όνυχες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με νεφρίτες και όνυχες
391 €
Out of stock
“Ήλιος ακτινωτός ΙΙ” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα κρίκοι
“Ήλιος ακτινωτός ΙΙ” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα κρίκοι
144 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Φύλλο ελιάς” Σκουλαρίκια ασημένια
“Φύλλο ελιάς” Σκουλαρίκια ασημένια
118 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλια και νεφρίτες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλια και νεφρίτες
331 €
Out of stock
“Carre” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με τουρμαλίνες
“Carre” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με τουρμαλίνες
470 €
Προσθήκη στο καλάθι
“” Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα
“” Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα
112 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Soter” Σκουλαρίκια ασημένια
“Soter” Σκουλαρίκια ασημένια
148 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Puzzle mini” Σκουλαρίκια ασημένια
“Puzzle mini” Σκουλαρίκια ασημένια
60 €
Προσθήκη στο καλάθι
“” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα κίτρινα με γεώδη χαλαζία
“” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα κίτρινα με γεώδη χαλαζία
590 €
Out of stock
“Επτάφυλλη μαργαρίτα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Επτάφυλλη μαργαρίτα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
332 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με μαλαχίτες, κοράλια και όνυχες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με μαλαχίτες, κοράλια και όνυχες
328 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Tiger’s tooth” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
“Tiger’s tooth” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
126 €
Προσθήκη στο καλάθι
“” Σκουλαρίκια χρυσά με νεφρίτες
“” Σκουλαρίκια χρυσά με νεφρίτες
384 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Στρογγυλό μαρτελέ ” Σκουλαρίκια χρυσά με μαργαριτάρια
“Στρογγυλό μαρτελέ ” Σκουλαρίκια χρυσά με μαργαριτάρια
2400 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Πυραμιδάκια” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
“Πυραμιδάκια” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
128 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κορναλίνες” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με κορναλίνες
“Κορναλίνες” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με κορναλίνες
172 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Βυζαντινό τριφυλλάκι” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
“Βυζαντινό τριφυλλάκι” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
82 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μακεδονικό Ι” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
“Μακεδονικό Ι” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
114 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Φωλειά IΙ” Σκουλαρίκια ασημένια, κίτρινα
“Φωλειά IΙ” Σκουλαρίκια ασημένια, κίτρινα
82 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μακεδονικό IΙ” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
“Μακεδονικό IΙ” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
96 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Αρχαικό καλαθάκι” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
“Αρχαικό καλαθάκι” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
96 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Φωλειά IΙ” Σκουλαρίκια ασημένια
“Φωλειά IΙ” Σκουλαρίκια ασημένια
70 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Αρχαικό καλαθάκι” Σκουλαρίκια ασημένια
“Αρχαικό καλαθάκι” Σκουλαρίκια ασημένια
80 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μακεδονικό IΙ” Σκουλαρίκια ασημένια
“Μακεδονικό IΙ” Σκουλαρίκια ασημένια
84 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μακεδονικό I” Σκουλαρίκια ασημένια
“Μακεδονικό I” Σκουλαρίκια ασημένια
94 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Φωλειά Ι” Σκουλαρίκια ασημένια
“Φωλειά Ι” Σκουλαρίκια ασημένια
84 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Φλουριά” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα μαύρα
“Φλουριά” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα μαύρα
146 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Tiger's tooth” Σκουλαρίκια ασημένια
“Tiger's tooth” Σκουλαρίκια ασημένια
98 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ψαράκι” Σκουλαρίκια ασημένια
“Ψαράκι” Σκουλαρίκια ασημένια
60 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κρόσσια Ι” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα ματ
“Κρόσσια Ι” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα ματ
220 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με όνυχες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με όνυχες
92 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπία” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα μαύρα
“Ισορροπία” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα μαύρα
244 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κρόσσια ΙΙΙ” Σκουλαρίκια ασημένια
“Κρόσσια ΙΙΙ” Σκουλαρίκια ασημένια
142 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Monstera” Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα
“Monstera” Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα
82 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Νεο-βυζαντινό” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
“Νεο-βυζαντινό” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
90 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μεσαιωνικό ΙΙ” Σκουλαρίκια λευκόχρυσα με άκουα μαρίνες
“Μεσαιωνικό ΙΙ” Σκουλαρίκια λευκόχρυσα με άκουα μαρίνες
996 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Αρχαϊκό Πανκ” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα κρίκοι
“Αρχαϊκό Πανκ” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα κρίκοι
128 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Γλάροι” Σκουλαρίκια χρυσά
“Γλάροι” Σκουλαρίκια χρυσά
255 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κύμα” Σκουλαρίκια χρυσά
“Κύμα” Σκουλαρίκια χρυσά
286 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με μάτι της τίγρης και όνυχες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με μάτι της τίγρης και όνυχες
580 €
Out of stock
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με καρνεόλ και όνυχες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με καρνεόλ και όνυχες
158 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Picasso eyes” Σκουλαρίκια ασημένια με μάργαρο και όνυχες
“Picasso eyes” Σκουλαρίκια ασημένια με μάργαρο και όνυχες
268 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ήλιος ακτινωτός ΙΙΙ” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα κρίκοι
“Ήλιος ακτινωτός ΙΙΙ” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα κρίκοι
128 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ήλιος ακτινωτός ΙΙΙ” Σκουλαρίκια ασημένια κρίκοι
“Ήλιος ακτινωτός ΙΙΙ” Σκουλαρίκια ασημένια κρίκοι
96 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κύμα I” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με κορναλίνες
“Κύμα I” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με κορναλίνες
144 €
Out of stock
“Κοράλια” Σκουλαρίκια χρυσά με κοράλια
“Κοράλια” Σκουλαρίκια χρυσά με κοράλια
505 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια χρυσά με κοράλια και όνυχες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια χρυσά με κοράλια και όνυχες
765 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια χρυσά με καρνεόλ και νεφρίτες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια χρυσά με καρνεόλ και νεφρίτες
815 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια χρυσά με καρνεόλ και νεφρίτες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια χρυσά με καρνεόλ και νεφρίτες
685 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Puzzle mini” Σκουλαρίκια ασημένια
“Puzzle mini” Σκουλαρίκια ασημένια
60 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κίτρινο ρόδο Ι” Σκουλαρίκια ασημένια, κίτρινα
“Κίτρινο ρόδο Ι” Σκουλαρίκια ασημένια, κίτρινα
244 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ζούγκλα” Σκουλαρίκια ασημένια, κίτρινα
“Ζούγκλα” Σκουλαρίκια ασημένια, κίτρινα
276 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ζούγκλα” Σκουλαρίκια ασημένια
“Ζούγκλα” Σκουλαρίκια ασημένια
236 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Νεο-βυζαντινό” Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα
“Νεο-βυζαντινό” Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα
100 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Monstera” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
“Monstera” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα
70 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Καμβάς” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Καμβάς” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
195 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Monstera” Σκουλαρίκια ασημένια
“Monstera” Σκουλαρίκια ασημένια
62 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Απλώς.....μαργαριτάρια” Σκουλαρίκια χρυσά με μαργαριτάρια
“Απλώς.....μαργαριτάρια” Σκουλαρίκια χρυσά με μαργαριτάρια
480 €
Out of stock
“Μουσειακό '74 Ι” Σκουλαρίκια χρυσά με τουρμαλίνες
“Μουσειακό '74 Ι” Σκουλαρίκια χρυσά με τουρμαλίνες
1930 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Πέντε βέλη” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα με τουρμαλίνες
“Πέντε βέλη” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα με τουρμαλίνες
226 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Πεντάφυλλο διάκενο ρόμβοι” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα με τουρμαλίνες
“Πεντάφυλλο διάκενο ρόμβοι” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα με τουρμαλίνες
250 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ζαντ και κορναλίνα” Σκουλαρίκια χρυσά με νεφρίτες και κορναλίνες
“Ζαντ και κορναλίνα” Σκουλαρίκια χρυσά με νεφρίτες και κορναλίνες
605 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Πεντάφυλλο διάκενο” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα με τουρμαλίνες
“Πεντάφυλλο διάκενο” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα με τουρμαλίνες
258 €
Προσθήκη στο καλάθι
“ Πεντάφυλλο σαγρέ ρόμβοι” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“ Πεντάφυλλο σαγρέ ρόμβοι” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
194 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Δαντελωτά IΙ” Σκουλαρίκια ασημένια κρίκοι
“Δαντελωτά IΙ” Σκουλαρίκια ασημένια κρίκοι
136 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Δαντελωτά IΙ” Σκουλαρίκια ασημένια κρίκοι κίτρινοι
“Δαντελωτά IΙ” Σκουλαρίκια ασημένια κρίκοι κίτρινοι
162 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Winter drops” Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλια και όνυχες
“Winter drops” Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλια και όνυχες
281 €
Out of stock
“Summer drops” Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλια και χαλαζίες
“Summer drops” Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλια και χαλαζίες
157 €
Προσθήκη στο καλάθι
“As vintage as it gets...” Σκουλαρίκια με κλουαζονέ χάντρες
“As vintage as it gets...” Σκουλαρίκια με κλουαζονέ χάντρες
578 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κύμα I” Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα με χαλαζίες
“Κύμα I” Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα με χαλαζίες
180 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με τυρκουάζ και κορναλίνες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με τυρκουάζ και κορναλίνες
354 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με τυρκουάζ και κορναλίνες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια με τυρκουάζ και κορναλίνες
320 €
Out of stock
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με αχάτες και κορναλίνες
“Ισορροπημένη ασυμμετρία” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με αχάτες και κορναλίνες
258 €
Out of stock
“Κύκνος” Σκουλαρίκια ασημένια με άκουα μαρίνες
“Κύκνος” Σκουλαρίκια ασημένια με άκουα μαρίνες
213 €
Out of stock
“Κύκνος” Σκουλαρίκια ασημένια με αμέθυστους
“Κύκνος” Σκουλαρίκια ασημένια με αμέθυστους
180 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κύκνος” Σκουλαρίκια ασημένια με μαργαριτάρια
“Κύκνος” Σκουλαρίκια ασημένια με μαργαριτάρια
179 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κύκνος” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με μαργαριτάρια
“Κύκνος” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με μαργαριτάρια
200 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Τροπικό φύλλο” Σκουλαρίκια ασημένια πράσινα
“Τροπικό φύλλο” Σκουλαρίκια ασημένια πράσινα
230 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Πτυχές ΙΙ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Πτυχές ΙΙ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
272 €
Προσθήκη στο καλάθι
Μονοκονδυλιά ΙΙΙ
Μονοκονδυλιά ΙΙΙ" Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με κοράλια
142 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά VI” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με γρανάτες
“Μονοκονδυλιά VI” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με γρανάτες
110 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά V” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με κοράλια
“Μονοκονδυλιά V” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με κοράλια
118 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά II” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με τυρκουάζ
“Μονοκονδυλιά II” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με τυρκουάζ
168 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά II” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με κοράλια
“Μονοκονδυλιά II” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με κοράλια
128 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά I” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με κορναλίνες
“Μονοκονδυλιά I” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με κορναλίνες
140 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά I” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με μαργαριτάρι
“Μονοκονδυλιά I” Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με μαργαριτάρι
142 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Νεο-βυζαντινό” Σκουλαρίκια ασημένια ρουμπίνι ζαφείρι
“Νεο-βυζαντινό” Σκουλαρίκια ασημένια ρουμπίνι ζαφείρι
280 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κέντημα ροκοκό” Σκουλαρίκια ασημένια με ζαφείρι και ρουμπίνι
“Κέντημα ροκοκό” Σκουλαρίκια ασημένια με ζαφείρι και ρουμπίνι
344 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Πιτσιλιά ” Σκουλαρίκια ασημένια με ζαφείρι και ρουμπίνι
“Πιτσιλιά ” Σκουλαρίκια ασημένια με ζαφείρι και ρουμπίνι
364 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Δαντελωτά ” Σκουλαρίκια ασημένια ρουμπίνι ζαφείρι
“Δαντελωτά ” Σκουλαρίκια ασημένια ρουμπίνι ζαφείρι
306 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Λευκό ρόδο Ι” Σκουλαρίκια ασημένια
“Λευκό ρόδο Ι” Σκουλαρίκια ασημένια
204 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Φόρος τιμής στον Αλέξη Ακριθάκη” Σκουλαρίκια ασημένια
“Φόρος τιμής στον Αλέξη Ακριθάκη” Σκουλαρίκια ασημένια
234 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά I” Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα με ροζ χαλαζία
“Μονοκονδυλιά I” Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα με ροζ χαλαζία
148 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά IIΙ” Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα με ροζ χαλαζία
“Μονοκονδυλιά IIΙ” Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα με ροζ χαλαζία
168 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά II” Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλια
“Μονοκονδυλιά II” Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλια
116 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά II” Σκουλαρίκια ασημένια με τυρκουάζ
“Μονοκονδυλιά II” Σκουλαρίκια ασημένια με τυρκουάζ
146 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά I” Σκουλαρίκια ασημένια με μαργαριτάρια
“Μονοκονδυλιά I” Σκουλαρίκια ασημένια με μαργαριτάρια
126 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά V” Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλι
“Μονοκονδυλιά V” Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλι
100 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά VI” Σκουλαρίκια ασημένια με γρανάτες
“Μονοκονδυλιά VI” Σκουλαρίκια ασημένια με γρανάτες
90 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά III” Σκουλαρίκια ασημένια με μαργαριτάρια
“Μονοκονδυλιά III” Σκουλαρίκια ασημένια με μαργαριτάρια
194 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά III” Σκουλαρίκια ασημένια με λάπις λάζουλι
“Μονοκονδυλιά III” Σκουλαρίκια ασημένια με λάπις λάζουλι
128 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά III” Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλια
“Μονοκονδυλιά III” Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλια
118 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά VI” Σκουλαρίκια ασημένια με λάπις λάζουλι
“Μονοκονδυλιά VI” Σκουλαρίκια ασημένια με λάπις λάζουλι
90 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μονοκονδυλιά II” Σκουλαρίκια ασημένια με λάπις λάζουλι
“Μονοκονδυλιά II” Σκουλαρίκια ασημένια με λάπις λάζουλι
100 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κοτλέ σταγόνα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Κοτλέ σταγόνα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
184 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ασσυριακό βέλος ΙI” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Ασσυριακό βέλος ΙI” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
362 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Βυζαντινό Ανθέμιο” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρο κίτρινο
“Βυζαντινό Ανθέμιο” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρο κίτρινο
320 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Παζλ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Παζλ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
186 €
Out of stock
“Σουλτάνα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με μαργαριτάρια
“Σουλτάνα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα με μαργαριτάρια
294 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μαύρος πλανήτης” Σκουλαρίκια χρυσά με όνυχες και μαργαριτάρια
“Μαύρος πλανήτης” Σκουλαρίκια χρυσά με όνυχες και μαργαριτάρια
382 €
Προσθήκη στο καλάθι
”Χρώματα πολύτιμα“ Σκουλαρίκια χρυσά με σμαράγδια, ζαφείρια και ρουμπίνια
”Χρώματα πολύτιμα“ Σκουλαρίκια χρυσά με σμαράγδια, ζαφείρια και ρουμπίνια
708 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Vintage” Σκουλαρίκια με κλουαζονέ χάντρες
“Vintage” Σκουλαρίκια με κλουαζονέ χάντρες
432 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Vintage” Σκουλαρίκια με κλουαζονέ χάντρες και καρνεόλες
“Vintage” Σκουλαρίκια με κλουαζονέ χάντρες και καρνεόλες
354 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Δορυφόρος Σελήνης” Σκουλαρίκια χρυσά με γεώδη χαλαζία και διαμάντια
“Δορυφόρος Σελήνης” Σκουλαρίκια χρυσά με γεώδη χαλαζία και διαμάντια
1274 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Άπω Ανατολή” Σκουλαρίκια χρυσά με τυρκουάζ και κοράλι
“Άπω Ανατολή” Σκουλαρίκια χρυσά με τυρκουάζ και κοράλι
306 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ice colour” Σκουλαρίκια χρυσά με άκουα μαρίνα
“Ice colour” Σκουλαρίκια χρυσά με άκουα μαρίνα
606 €
Out of stock
“Rough turquoise” Σκουλαρίκια χρυσά με τυρκουάζ
“Rough turquoise” Σκουλαρίκια χρυσά με τυρκουάζ
560 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Αλυσίδα
“Αλυσίδα" Σκουλαρίκια χρυσά με τυρκουάζ
712 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Δήμητρα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Δήμητρα” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
509 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Αθηνά” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Αθηνά” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
509 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Vintage love” Σκουλαρίκια χρυσά με μαργαριτάρια και διαμάντια
“Vintage love” Σκουλαρίκια χρυσά με μαργαριτάρια και διαμάντια
712 €
Out of stock
“Ακροκέραμο” Σκουλαρίκια χρυσά με μαργαριτάρια
“Ακροκέραμο” Σκουλαρίκια χρυσά με μαργαριτάρια
1056 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Τιμονάκι” Σκουλαρίκια χρυσά με μαργαριτάρια
“Τιμονάκι” Σκουλαρίκια χρυσά με μαργαριτάρια
596 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Βυζαντινή κορώνα” Σκουλαρίκια χρυσά με μαργαριτάρια
“Βυζαντινή κορώνα” Σκουλαρίκια χρυσά με μαργαριτάρια
884 €
Out of stock
“Άσπρο-Μαύρο” Σκουλαρίκια χρυσά με όνυχες και μαργαριτάρια
“Άσπρο-Μαύρο” Σκουλαρίκια χρυσά με όνυχες και μαργαριτάρια
382 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Σφαίρες σαγρέ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Σφαίρες σαγρέ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
314 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Τυχερό δάκρυ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα κίτρινα με γεώδη χαλαζία
“Τυχερό δάκρυ” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα μαύρα κίτρινα με γεώδη χαλαζία
550 €
Out of stock
“Ψαράκι” Σκουλαρίκια χρυσά με διαμάντι
“Ψαράκι” Σκουλαρίκια χρυσά με διαμάντι
798 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Carre” Σκουλαρίκια χρυσά με διαμάντι
“Carre” Σκουλαρίκια χρυσά με διαμάντι
1418 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μαργαρίτα” Σκουλαρίκια χρυσά με διαμάντι
“Μαργαρίτα” Σκουλαρίκια χρυσά με διαμάντι
882 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ανδρομέδα” Σκουλαρίκια χρυσά με άκουα μαρίνα
“Ανδρομέδα” Σκουλαρίκια χρυσά με άκουα μαρίνα
882 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Bέλος III” Σκουλαρίκια χρυσά με άκουα μαρίνα
514 €
Out of stock
“Primitif” Σκουλαρίκια χρυσά με τουρμαλίνες
“Primitif” Σκουλαρίκια χρυσά με τουρμαλίνες
773 €
Προσθήκη στο καλάθι
”Δαφνοστέφανο“ Σκουλαρίκια χρυσά με ζαφείρια
”Δαφνοστέφανο“ Σκουλαρίκια χρυσά με ζαφείρια
1991 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Φωλιά” Σκουλαρίκια χρυσά
“Φωλιά” Σκουλαρίκια χρυσά
392 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Luna” Σκουλαρίκια χρυσά
“Luna” Σκουλαρίκια χρυσά
1376 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ασσυριακό βέλος Ι” Σκουλαρίκια χρυσά
“Ασσυριακό βέλος Ι” Σκουλαρίκια χρυσά
1096 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Νεφρίτες” Σκουλαρίκια χρυσά με νεφρίτες
“Νεφρίτες” Σκουλαρίκια χρυσά με νεφρίτες
490 €
Out of stock
“Βυζαντινό Ανθέμιο” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
“Βυζαντινό Ανθέμιο” Σκουλαρίκια ασημόχρυσα
300 €
Προσθήκη στο καλάθι
“6ος αιών” Σκουλαρίκια χρυσά
“6ος αιών” Σκουλαρίκια χρυσά
344 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κόκκινο και μαύρο” Σκουλαρίκια χρυσά με κοράλι και σπινέλιο
“Κόκκινο και μαύρο” Σκουλαρίκια χρυσά με κοράλι και σπινέλιο
320 €
Out of stock
“Μαύρο πιπέρι” Σκουλαρίκια χρυσά με όνυχες
“Μαύρο πιπέρι” Σκουλαρίκια χρυσά με όνυχες
332 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μάτι” Σκουλαρίκια χρυσά με τυρκουάζ
“Μάτι” Σκουλαρίκια χρυσά με τυρκουάζ
260 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Τυρκουάζ ροδέλες” Σκουλαρίκια χρυσά με τυρκουάζ
“Τυρκουάζ ροδέλες” Σκουλαρίκια χρυσά με τυρκουάζ
196 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ψαροκόκκαλο ΙΙI” Σκουλαρίκια χρυσά
“Ψαροκόκκαλο ΙΙI” Σκουλαρίκια χρυσά
436 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ανθρωπάκι τρίποδο ΙΙI” Σκουλαρίκια χρυσά
“Ανθρωπάκι τρίποδο ΙΙI” Σκουλαρίκια χρυσά
436 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Πολεμίστρα ΙΙ” Σκουλαρίκια χρυσά
“Πολεμίστρα ΙΙ” Σκουλαρίκια χρυσά
464 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Πουλάκια” Σκουλαρίκια χρυσά
“Πουλάκια” Σκουλαρίκια χρυσά
548 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Μικρός λόρδος” Σκουλαρίκια χρυσά
“Μικρός λόρδος” Σκουλαρίκια χρυσά
518 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Κύμα I” Σκουλαρίκια ασημένια με όνυχα
“Κύμα I” Σκουλαρίκια ασημένια με όνυχα
150 €
Προσθήκη στο καλάθι
“Ρουμπίνια με έδρες” Σκουλαρίκια χρυσά με ρουμπίνια
“Ρουμπίνια με έδρες” Σκουλαρίκια χρυσά με ρουμπίνια
585 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Ισορροπημένη ασυμμετρία" Σκουλαρίκια χρυσά με καρνεόλ και νεφρίτες
605 €
Out of stock
"Ισορροπημένη ασυμμετρία" Σκουλαρίκια χρυσά με καρνεόλ και όνυχες
598 €
Out of stock
"Ισορροπημένη ασυμμετρία" Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με μάτι της τίγρης και όνυχες
330 €
Out of stock
"Ισορροπημένη ασυμμετρία" Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλι και όνυχες
276 €
Out of stock
"Ισορροπημένη ασυμμετρία" Σκουλαρίκια ασημένια με καρνεόλ και όνυχες
246 €
Out of stock
"Ισορροπημένη ασυμμετρία" Σκουλαρίκια ασημένια με κοράλια και όνυχες
274 €
Out of stock
"Ισορροπημένη ασυμμετρία" Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με τυρκουάζ και κορναλίνες
246 €
Out of stock
"Ισορροπημένη ασυμμετρία" Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με αχάτες και κορναλίνες
320 €
Out of stock
"Ισορροπημένη ασυμμετρία" Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα με πράσινους αχάτες και κορναλίνες
320 €
Out of stock
"Ισορροπημένη ασυμμετρία" Σκουλαρίκια ασημένια με τυρκουάζ και κορναλίνες
245 €
Out of stock
"Ισορροπημένη ασυμμετρία" Σκουλαρίκια ασημένια με τυρκουάζ και όνυχες
270 €
Out of stock
"Κρόσσια Ι" Σκουλαρίκια ασημένια κίτρινα μαύρα ματ
218 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Αστερίας ΙΙ" Σκουλαρίκια κλιπς ασημένια
102 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Πεταλίδα" Σκουλαρίκια ασημένια
60 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Κοχύλι Κωνικό" Σκουλαρίκια ασημένια
60 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Κοχύλι μυτερό" Σκουλαρίκια ασημένια
60 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Κοχύλο αυλακωτό" Σκουλαρίκια ασημένια
60 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Αχινός IV" Σκουλαρίκια ασημένια
62 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Αστερίες ΙΙΙ" Σκουλαρίκια ασημένια
58 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Αστερίες ΙΙΙ" Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα ματ
64 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Ιππόκαμποι" Σκουλαρίκια γάντζοι κίτρινα με κοράλι ματ
72 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Αυτάκι της θάλασσας" Σκουλαρίκια κλιπς ασημένια
125 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Μπαμπού" Σκουλαρίκια χρυσά κρίκοι
702 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Ήλιος ακτινωτός ΙΙ" Σκουλαρίκια ασημένια κρίκοι
134 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Ήλιος ακτινωτός ΙΙ" Σκουλαρίκια ασημένια κρίκοι μαύρα ματ
156 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Κινέζικα φαναράκια" Σκουλαρίκια ασημένια γάντζοι με τυρκουάζ και κοράλι
172 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Κινέζικα φαναράκια" Σκουλαρίκια ασημένια γάντζοι με κοράλι και γιούσουρι
172 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Κινέζικα φαναράκια" Σκουλαρίκια ασημένια γάντζοι κίτρινα
158 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Κινέζικα φαναράκια" Σκουλαρίκια ασημένια γάντζοι
132 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Ζούγκλα" Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα
250 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Φόρος τιμής στον Αλέξη Ακριθάκη" Σκουλαρίκια ασημένια μαύρα
258 €
Προσθήκη στο καλάθι
"Δαντελωτά IΙ" Σκουλαρίκια ασημένιοι κρίκοι μαύροι ματ
172 €
Προσθήκη στο καλάθι